ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ

 

Проект на Българската асоциация за европейски изследвания

 

Проектът има за цел да запознае студентите и младите преподаватели във висшите учебни заведения с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Основни дейности:

1. ДЕБАТ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” – серия от 10 семинара с участието на студенти, докторанти и млади преподаватели от 10 водещи български университета. Участниците се запознават с постиженията на ЕС в различни сектори: промишленост, селско стопанство, околна среда, архитектура и строителство, финанси, търговия, управление, медицина, изкуство и др. Чрез попълването на анкетна карта участниците в семинарите изразят мнението си по обсъжданите теми.

2. КОНФЕРЕНЦИЯ И НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ: КАК ЕС ПРОМЕНЯ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ”. Те са посветени на въздействието на Европейския съюз върху професионалната ориентация и кариерното развитие на младите хора в България. Изследователите ще използват събраните емпирични данни от проведената анкета и от семинарите и ще подготвят доклади за научната конференция. Тези доклади ще бъдат публикувани като научен сборник.

3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” популяризира познанията за политиките, фондовете и програмите на ЕС в различни професионални сектори, както и резултатите от дебата и изследванията, посветени на тази тема.

Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта "Европа в моята професия". Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и възможностите, които се...

read more

Конференция по проект „Европа в моята професия“ във Велико Търново

На 2 и 3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе национална научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), реализирана с помощта на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Поводът българските европеисти да се съберат в...

read more