Инженерни професии | Engineering

Законодателство и възможности, предоставяни от европейските институции за професията „инженер“

Legislation and opportunities provided by the European institutions for the profession of “engineer”

В този обобщаващ материал се представя правната рамка и възможностите за реализация, които предоставя ЕС за инженерните професии.

Полезни материали

Useful materials

ICTTech Standard – втора редакция

Европейските технически директиви в инженерното образование

Мобилността на инженери в ЕвропаНовата директива на ЕС за машините

Професионалният статут на инженера в Европа

Стандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникации

Стандартите за висше техническо образование и обучението на студенти по телекомуникации

Стратегия за цифров единен пазар за Европа

Полезни интернет страници

Useful websites

Камара на инженерите в София

https://www.kiip-sofia.com/index.php/eng/

Страница на Международния алианс на инженерите

https://www.ieagreements.org/agreements/ipea/

Европейска образователна база данни на инженерните науки

https://www.feani.org/european-engineering-education-database/what-feani-eeed

Страница на ManpowerGroup

https://www.manpowergroup.com/

Анализ на регулацията на инженерната професия, Институт за пазарна икономика

https://ime.bg/bg/articles/regulirane-na-invenerite-w-es/

Сайт за търсене на работа за инженери

https://www.euroengineerjobs.com/