Медицина | Healthcare

Законодателство и възможности, предоставяни от Европейския съюз за медицински професии

Legislation and opportunities provided by the European Union for medical professions

Обобщеният материал разглежда като цяло въпроса с признаването на медицинската квалификация в ЕС. Неговият акцент е върху две от тези професии – оптик и отпометрик. Правната рамка на специалността „Очна оптика“ и „Оптометрия“ варира широко в отделните европейски държави. Европейската диплома по оптометрия (The European Diploma in Optometry) представлява възможност за унифициране на изискванията и качеството на образование. Програмата „Erasmus +” предлага възможност на студенти и преподаватели по специалности „Медицински оптик“ и „Оптометрист“ да посетят структури в европейски държави с дългогодишен опит в тази сфера, Подробности може да научите от файла по-долу.

Полезни материали

Useful materials

EU THIRD HEALTH PROGRAMME

Регламент за медицинските изделия

Директива относно признаването на професионалните квалификации

Директива за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

European Council of Optometry and Optics Blue Book 2015

Полезни интернет страници

Useful websites

Европейска асоциация, представляваща интересите на оптици и оптометристи
European Council of Optometry and Optics: https://www.ecoo.info/

Презентация за Европейска диплома по оптометрия: https://www.opti.de/files/opti/Content/Downloads/Programm/2020/opti_2020_So_European_Diploma_in_Optometry_and_the_European_Qualfication_in_Optics_Peter_Gumpelmayer_ECOO.pdf

Видеоматериал за европейската диплома по оптометрия: https://www.youtube.com/watch?v=jBffihciJuk

Guidelines for the accreditation of optician qualifications for the award of the European
Qualification in Optics: https://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2016/10/Part-I-EQO-and-the-ECOO-Accreditation-Scheme-October-2018.pdf

Проект Окулус: https://oculus.erasmus-plus.org.il/