Право | Law

Законодателство и възможности, предоставяни от европейските институции за правните професии

Legislation and opportunities provided by the European institutions for the legal professions

В този текст ще намерите информация за правната рамка, свързана с правните професии в Европейския съюз, за законодателството за получаването на юридическа правоспособност в България, както и за възможностите за стаж и работа като правни експерти и юристи в други държави чренки на ЕС и в европейските институции.

Полезни материали

Useful materials

Полезни интернет страници

Useful websites

Висш съдебен съвет: https://www.vas.bg/bg

Съд на Европейския съюз: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_bg

ГД “Правосъдие и потребители” в Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_bg

Център за обучение на адвокати “Кръстю Цонев”: http://advocenter-bg.com/

Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа: https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/

Агенция на Европейския съюз за основните права: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_bg

Признаване на професионалната квалификация – Национален център за информация и документация: http://professio.nacid.bg/

Страница на Европейската прокуратура: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eppo/