Туризъм | Tourism

Възможности за кариерно развитие в сферата на туризма в Европейския съюз, с фокус върху професията “туристически екскурзовод”

Opportunities for career development in the field of tourism in the European Union, with a focus on the profession of “tourist guide”

Професията „туристически екскурзовод“ е регулирана в страните членки на ЕС, като в различните страни тя има различни наименования, като напр. “Guide touristique” и „ Guide interprète régional” във Франция или “Guida turistica” в Италия. Професията „туристически екскурзовод“ е най-общо определена като „професионалист, който придружава лица или групи хора, посещаващи музеи, галерии, археологически обекти и илюстрира исторически обекти, художествени произведения, паметници или друго културно или природно наследство…. Признаването на професионалната квалификацият следва разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО. Подробности можете да намерите в приложения материал.

Полезни материали

Useful materials

Видеоматериал за европейското законодателство в туризма: What do I need to know in order to
understand tourism legislation? https://www.youtube.com/watch?v=SFunQYmiuO4

Полезни съвети за кариерното развитие: https://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2804447_profesiia_ekskurzovod/

European tourism legislation https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/european-tourism-legislation_en

Закон за туризма: https://www.eumypro.eu/wp-content/uploads/2018/12/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdfhttps://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/zakoni/zakon-za-turizma

Указания и препоръки във връзка с пандемията COVD-19: https://kzp.bg/novini/ukazaniya-i-preporaki-na-ministerstvoto-na-turizma-i-na-komisiyata-za-zashtita-na-potrebitelite

Полезни интернет страници

Useful websites

Министерство на туризма https://www.tourism.government.bg/

Информация за изпити за придобиване на правоспособност за екскурзово http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/izpiti-za-pridobivane-napravosposobnost-za-ekskurzovodi/naredba-no1-ot-05-yanuari-2016-g)

База данни за регулираните професии в ЕС: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

Европейската федерация на асоциациите на туристическите екскурзоводи (FEG)(ЕФАТЕ): https://www.feg-touristguides.com/

Асоциация на екскурзоводите в България: https://guidesbg.com/za-nas/

Съюз на екскурзоводите в България: http://www.bulguide.bg/index.php