Новини

Договори за сътрудничество с български университети

Във връзка с реализацията на проекта „Европа в моята професия“ бяха подписани договори за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство, Нов Български Университет, Аграрен университет – Пловдив, катедра „Европеистика“ към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предстои да се подпишат такива договори и с други водещи български университети.

Договорите предвиждат не само ангажиране на посочените образователни учреждения в изпълнението на проекта „Европа в моята професия“, но и установяване на стабилни връзки за съвместна реализация в бъдеще на проекти, семинари, работни срещи, открити дни, анализи и проучвания. Предвижда се и сътрудничество за популяризиране на достиженията на ЕС в различни професионални области.