Политика за поверителност

Политиката за управление на бисквитките следва да се счита като част от политиката за поверителност. Двете политики не могат и не трябва да бъдат разглеждани поотделно, а само и единствено в своята цялост.

Програмната логика на eumypro.eu, чрез която се обработват бисквитките и съответно функционалностите на уебсайта, зависи до известна степен от Javascript. Молим да проверите дали няма забрана за скриптове, написани на този програмен език, в настройките на Вашия браузър. При евентуална такава забрана, eumypro.eu не може да гарантира коректното изпълнение на своята програмна логика за защита на личните данни, която има за цел да Ви предпазва по смисъла на GDPR.

Eumypro.eu не събира поверителна информация за своите посетители, ако техническите бисквитки не са приети и ако не се използват формите за коментари и отправяне на запитвания.

Всички евентуални данни, които получим се използват само и единствено с цел последваща връзка с нашите посетители по повод отправените от тях запитвания или се използват за статистически цели (в зависимост от вида на данните). Към днешна дата eumypro.eu не изпраща имейл бюлетин и не събира имейл адреси с такава цел.

Eumypro.eu не изпраща лични данни към трети страни с изключение на Google Fonts. Възможно вашето IP да бъде изпратено към Google и съхранено от него по време на изтегляне и визуализиране на съответния шрифт. Моля прочетете и се запознайте с политиката на поверителност на Google:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Молим да имате предвид, че Google Fonts са необходими за коректната работа на уебсайта.

Eumypro.eu може да получи и съхрани и обработи евентуална лична информация при следните условия:

 1. Посетителите са приели политиката за поверителност и политиката за бисквитките.
 2. Посетителите използват форума или форма за коментари и попълнят в нея своето реално име и/или реален имейл адрес. Ако предоставите реален имейл адрес, то той може да бъде използван само и единствено с цел последваща информация относно вашия коментар или запитване. Съхранението на тези данни става при максимална сигурност. 
 3. IP адреси се запазват временно в логовете на хостинг доставчика на Eumypro.eu. Компанията гарантира опазването на тези данни и те се използват от тях и евентуално от екипа на Eumypro.eu само и единствено с цел протекция на уебсайта от евентуални неправомерни действия от страна на определени посетители и евентуални хакерски атаки. Тези данни не се използват от Eumypro.eu с цел таргетиране и не съхраняват в базата данни на уебсайта. Към настоящият момент доставчикът на Eumypro.eu е ICDSoft.bg.

Съгласно GDPR Ви уведомяваме, че имате следните права:

 1. Право на корекция на вашите данни, в случай че такива са съхранени в уебсайта. За целта изпратете имейл със заглавие “Коригиране на лични данни” на имейла за контакт на уебсайта. Посочете в него всички данни, които желаете да бъдат коригирани. Ще получите отговор, че корекцията е била успешна или поради какво е била неуспешна.
 2. Право на получаване на всички данни, които уебсайтът евентуално разполага за Вас. За целта изпратете имейл със заглавие “Информация за събрани лични данни” на имейла за контакт на уебсайта. Ще получите в отговор всички данни, които евентуално са налични под формата на имейл комуникация или са запазени в базата данни на уебсайта. Имайте предвид, че търсенето ще се извършва спрямо имейл адреса, от който ни пишете. Ако не открием данни, ще бъдете уведмомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на уебсайта;
 3. Право на изтриване на данни. За целта подходете по аналогичен начин спрямо предходната точка. Нека заглавието на имейла да е “Изискване за изтриване на лични данни”. Ако открием нещо спрямо имейл адреса, от който ни пишете, всички данни ще бъдат изтрити и ще бъдете уведмомени посредством имейл. Последният имейл също ще бъде изтрит след изпращането му. Ако не открием данни, ще бъдете уведомени и имейл комуникацията ще бъде изтрита незабавно от имейл клиента на уебсайта;
 4. Право на информация – за целта политиките на уебсайта са описани в детайли на тази страница. Винаги можете да изпратите допълнителен въпрос на имейл адреса на уебсайта;
 5. Право на достъп – текущата страница обяснява детайлно какво можем да съберем като данни и как ги управляваме, както и с какви цели;
 6. Право на ограничаване – по всяко време можете да уведомите администраторския екип на уебсайта, че не желаете повече данните, с които евентуално разполагаме да бъдат оперирани поради определени обстоятелства. Тъй като това на практика ще означава, че данните няма да бъдат необходими, то такова запитване в конкретния случай следва да бъде отправено като изискване за изтриване на данни;
 7. Право на възражение – имате право да приемете и откажете политиките на уебсайта по всяко едно време, посредством функционалността в края на тази страница;
 8. Право на ревизия на автоматично събиране на данни. Длъжни сме да Ви уведомим, че в случая на Eumypro.eu не събира автоматично данни, когато политиките на уебсайта не са приети. Ето защо в текущия случай е уместно това право да се употреби посредством отказ на политиките за поверителност и управление на бисквитките чрез функционалността в края на тези Общи условия;

 В случай на пробив в базата данни на Eumypro.eu, всички засегнати потребители ще бъдат известени до 24 часа и ще бъдат взети необходимите мерки за заздравяване на защитата на сайта против бъдещи атаки. Отново напомняме, че сайтът е защитен посредством нужните механизми. Също така напомняме, че тъй като уебсайтът не цели да събира лични данни и както е описано по-горе не ги пази за период по-дълъг от необходимото за различните видове данни, то потенциалните щети по отношение на изтичане на лични данни следва да бъдат минимални и/или почти никакви.

Зa oтĸaз oт пoлитиĸaтa зa биcĸвитĸи и пoвepитeлнocт нa уебсайта  oтидeтe в ĸpaя нa cтpaницaтa Пoлитиĸaтa зa биcĸвитĸите.

Версия на Общите условия: 1.0
Публикувани на: 8 ноември 2020г.