Във връзка с реализацията на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“ координаторът на проекта проф. Димитър Хаджиниколов участва в Двугодишната конференция по Програмата „Жан Моне“ – Jean Monnet BiCo 2017, която се проведе от 26 до 28 ноември 2017 г. в Брюксел.

Мероприятието включваше две части: начална среща за новите бенефициенти на Програмата „Жан Моне“, сред които е и БАЕИ и тематична част, посветена на бъдещото развитие на Европейския съюз.

По време на първата част от конференцията новите бенефициенти се запознаха с изключително полезни презентации на видни експерти, като например: „Общи въпроси, свързани с изпълнението и управлението на избраните проекти по програмата „Жан Моне“ за 2017“, с докладчик г-жа Снежина Николова, съветник към Европейската агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАОАК); „Финансови аспекти – въпроси и отговори“ на г-н Гуидо ди Фиоре (Guido Di Fiore), ръководител на финансовия отдел на ЕАОАК и др.

През втората част на мероприятието се състояха няколко изключително интересни дискусии, обединени под мотото „Повратна точка за Европа“. Бяха разгледани идеите за новия програмен период след 2020 г., както и за развитието на основните съюзни институции и политики с цел постигане на една по-единна, по-силна и по-демократична Европа.