На 26 април 2018г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе работен семинар по проекта „Европа в моята професия“, осъществяван по програма „Еразъм плюс“ – подпрограма „Жан Моне“ от Българската асоциация за европейски изследвания.

Семинарът беше посветен на професията „преводач“ и възможностите, които предлага Европейския съюз в тази сфера. Интерес към семинара проявиха студенти от специалностите „Английска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Немска филология“, „Руска филология, от магистърските програми „ Писмен превод“ и „Конферентен превод“, студенти от специалност „ Право“ и др.

Проф. Ингрид Шикова откри семинара и запозна студентите с целите на проекта „Европа в моята професия“. Бяха дадени разяснения относно проучването и анкетните карти, които студентите попълниха. Гост-лектор на работния семинар беше Десислава Кръстева – представител на Генерална дирекция „Писмени преводи“.

По време на работния семинар студентите се запознаха с политиката на Европейския съюз за многоезичието и с възможностите, които се създават за професията „преводач“. Беше предоставена информация за стажовете и работа в европейските институции и агенции. В презентацията беше представено и кратко видео-интервю със стажант –преводач в Европейската комисия.

Студентите зададоха въпроси относно възможностите за работа като „преводач на свободна практика“, за необходимостта от сертификати за доказване на познанията по чуждия език, за работата, която се извършва по време на стажовете и тяхната конкретна организация и др.