Срещата на върха ЕС—Западни Балкани се проведе в София, България, на 17 май 2018 г. В нея участваха:

  • държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС,
  • лидерите на 6-те партньори от Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, бившата югославска република Македония и Косово*

„Днес ние потвърдихме отново своя ангажимент към европейската перспектива за целия регион. Както казах по време на неотдавнашното си посещение в региона, Европейският съюз е и ще продължава да бъде най-надеждният партньор на всички на Западните Балкани. И по съвсем конкретен начин обсъдихме как да се подобрят връзките със Западните Балкани и в рамките на самия регион.“

Бележки на председателя Доналд Туск след срещата на върха ЕС—Западни Балкани

Ръководителите от ЕС постигнаха съгласие относно декларацията от София, към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани. Те приеха и Приоритетна програма от София, като приложение към декларацията, където очертават нови мерки за засилено сътрудничество с региона.

Европейска перспектива

По време на срещата лидерите от ЕС потвърдиха своята недвусмислена подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани. ЕС е решен да засили подкрепата си за политическата, икономическата и социалната трансформация на региона.

„Не виждам друго бъдеще за Западните Балкани, различно от ЕС. Няма друга алтернатива, няма план Б. Западните Балкани са неразделна част от Европа и те принадлежат към нашата общност.“

Бележки на председателя Доналд Туск след срещата на върха ЕС—Западни Балкани

Партньорите от Западните Балкани потвърдиха отново ангажираността си с тази перспектива като свой твърд стратегически избор. Те потвърдиха също ангажимента си към европейските ценности и принципи, както и към визията за силна, стабилна и обединена Европа.

ЕС изтъкна още значението на добрите съседски отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество. Това включва по-конкретно намирането на решения на двустранните спорове и посвещаването на допълнителни усилия за помирение.

Свързаност

Основна тема на срещата на върха беше свързаността с цел да бъдат подобрени връзките със Западните Балкани и в рамките на самия регион. Засилването на връзките следва да подпомага политическата стабилност, икономическия просперитет, културното и социалното развитие в региона и извън него.

ЕС пое ангажимент за допълнително укрепване на свързаносттавъв всичките ѝ измерения, включително:

  • транспортните връзки
  • енергийната сигурност
  • цифровата икономика
  • бизнес климата
  • възможностите за младите хора

В Приоритетната програма от София, приложена към декларацията от срещата на върха, са очертани новиконкретни инициативи за стимулиране на свързаността. Например финансирането за програмата „Еразъм +“ ще бъде удвоено, за да се даде възможност на повече млади хора да учат в ЕС.

Сътрудничество в областта на сигурността

Участниците в срещата на върха обсъдиха и общите предизвикателства в областта на сигурността. „Когато работим заедно, сме способни да се справим ефективно с тези предизвикателства“, заявиха лидерите от ЕС.

Те призоваха за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството за пресичане нанезаконните миграционни потоци. Наред с това лидерите от ЕС постигнаха съгласие за засилване на сътрудничеството за борба с тероризма и екстремизма, включително финансирането, радикализацията и връщането на чуждестранни бойци.

Участниците постигнаха съгласие, че борбата с корупцията и организираната престъпносте от съществено значение за трансформацията на региона, както и за неговата стабилност и сигурност. Те се споразумяха също да работят в по-тясно сътрудничество за ограничаване на дезинформацията и хибридните заплахи.

Следващата среща на върха ЕС—Западни балкани ще се проведе по време на хърватското председателство на Съвета през 2020 г.

По-подробна информация за срещата на върха е налице и на уебсайта на Комисията :

 

Източник: http://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2018/05/17/