На 2 октомври 2018 г. бе подписан Рамков договор за сътрудничество между Българската асоциация за европейски изследвания и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Това е четвъртият подобен договор след договорите за сътрудничество, подписани вече с УНСС, НБУ и Аграрен университет – Пловдив.

Една от целите, които си поставя БАЕИ с подписването на договора, е успешното провеждане в УАСГ на мероприятията по проекта „Европа в моята професия“.