Българската асоциация за европейски изследвания е в партньорски отношения с още един от водещите университети у нас – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Този пети по ред договор за сътрудничество на БАЕИ с наши университети стана възможен отново благодарение на реализацията на проекта „Европа в моята професия“.

В договора се предвижда „осъществяването на приложни, научно-изследователски и други проекти, семинари, работни срещи, открити дни, анализи и проучвания, свързани с европейските правни норми и добрите практики на държавите-членки на ЕС в областта на медицината.“