На 29 октомври в Трета аудитория на сградата на Ректората на Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“.

Акцентът в събитието бе очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно заведение в България, което обединява офталмологията, оптометрията и медицинската оптика и поради това е водещо в посоченото направление на медицината. Семинарът беше обект на огромно внимание от страна на студенти – бакалаври, магистри, както и докторанти и преподаватели. Над 40 участника проявиха желание да научат повече относно възможностите за реализация в Европйеския съюз. Водещ на срещата бе проф. д-р Христина Групчева, която е основоположник на „Три 0“ перспективата в България.

Професор Групчева запозна аудиторията с подробности относно законовата регулация и нормативните документи в ЕС за специалността медицина, както и на отделните специалности свързани с очното здраве. Тя посочи ползите от програмите за студентска и преподавателска мобилност в Европейския съюз. Специални гости на събитието бяха зам. ректорът по „Международна дейност“ – проф. Тодорка Костадинова, както и г-жа Светлана Панайотов, административен координатор по програмата „Еразъм+“. Те предоставиха обстоятелствена и последователна информация относно процедурата и условията по кандидатстване за програмата „Еразъм +“. На участниците в семинара бе дадена уникална възможност да почерпят от личния опит на студенти, вече станали част от програмата „Еразъм+“, които споделиха искрените си впечетления, мнения и съвети относно тяхното обучение в европейски структури и университети. Студентите зададоха множество въпроси. Под ръководството на д-р Младена Радева, докторант и асистент в Катедрата по очни болести и зрителни науки, те попълниха специално приготвените за семинара анкетни карти.