Семинар „Европа в моята професия“ се проведе на 29.11.2018 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в зала 426. В семинара взеха участие студенти от Историческия факултет, от специалности „Културен туризъм“, „География“ и „История и География“. Основна цел на семинара бе да запознае участниците с европейските политики в областта на туризма и по-специално на културния туризъм, който е много актуален за старопрестолната столица на България – град Велико Търново. Друга цел на срещата бе да се представи нормативната уредба в ЕС и в България по посочената тема. Обърнато бе внимание и на европейските културни маршрути, на програмите на ЕС, свързани с развитието на културния туризъм.

Доц. Теодора Калейнска говори за европейските измерения и развитие на културния туризъм, представи европейски програми за развитие на културния туризъм и за професионалната реализация на младите хора. Д-р Боянка Димитрова представи интересна интерпретация на европейските исторически и културни пътища. Студентите споделиха свои впечатления, добити в резултат на обучение и мобилност чрез програмата „Еразъм+“. По време на последвалата дискусия бяха представени различни гледни точки за степента на развитие на културния туризъм и на туризма въобще, за перспективите, които младите хора виждат в развитието на този бранш и на свързаната с него политика, за ролята на различните заинтересовани групи в процеса на осъществяване на политиката в областта на туризма.