Европейската комисия обяви първите 17 висшите учебни заведения от цяла Европа, които ще бъдат част от първите мрежи от европейски университети.

Европейските университети са транснационални сдружения на висши учебни заведения от целия ЕС, които споделят дългосрочна стратегия и популяризират европейските ценности и идентичност. Инициативата цели значително засилване на мобилността сред студентите и служителите и насърчаване на качеството, приобщаването и конкурентоспособността на европейското висше образование.

Повече по темата можете да прочетете тук: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_bg.htm