Във връзка с реализацията на проекта бяха поместени публикации във вестници и интернет странци на включените в проекта десет университета. С някои от тези университети Българската асоциация за европейски изследвания подписа договори за сътрудничество и това е отразено в публикациите. За подробности – вижте приложените по-долу файлове.