Днес Съветът прие регламент за удължаване на няколко крайни срока, свързани с Европейската гражданска инициатива, заради пандемията от COVID-19.

Временните мерки, които ще се прилагат до края на 2022 г., дават на организаторите на инициативи повече време за събиране на изявления за подкрепа, за да се достигне изискваният праг от един милион подписа от целия ЕС.

За активните към 11 март 2020 г. инициативи, когато Световната здравна организация обяви световната пандемия от COVID-19, едногодишният срок за събиране е удължен с още максимум шест месеца. За инициативите, започнали да събират подписи между 11 март и 11 септември, срокът ще продължи до 11 септември 2021 г.

Комисията може да удължи срока за събиране на подписи за инициативи още, ако това е необходимо в резултат на свързани с COVID-19 мерки в областта на общественото здраве, най-много за общо две години.

Освен това регламентът дава възможност да се удължи срокът за проверка на подписите в държавите членки и времето, за което институциите на ЕС разглеждат успешно приключилите инициативи. Ако организаторите на инициативи имат желание, те могат да участват дистанционно в срещи с Комисията и Европейския парламент и в публичното изслушване, на което тяхната инициатива ще бъде разгледана.

По отношение на инициативи, за които периодът на събиране, проверка или разглеждане приключва след 11 март, сроковете се удължават със задна дата.

Източник