Лидерите от ЕС договориха пакет за възстановяване и бюджета за периода 2021—2027 г., които ще помогнат на ЕС да се справи с последиците от пандемията и ще подкрепят инвестициите в екологичния и цифровия преход.

За да се постигне желаният резултат и той да бъде устойчив, усилията за възстановяване трябва да бъдат свързани с традиционната МФР, която оформя бюджетните политики на ЕС от 1988 г. насам и предоставя дългосрочна перспектива.

Лидерите на ЕС се споразумяха за цялостен пакет от 1824.3 милиарда евро, който включва многогодишната финансова рамка (МФР) и извънреден фонд за възстановяване по линия на инструмента Next Generation EU.

Новата многогодишна финансова рамка (МФР) ще обхваща период от седем години – 2021 г. до 2027 г. Подсилена от Next Generation EU, МФР ще бъде и основният европейски инструмент за изпълнение на пакета за възстановяване от социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19.

Размерът на МФР от 1074.3 милиарда евро ще позволи на ЕС да изпълни своите дългосрочни цели и да запази пълния капацитет на плана за възстановяване. Това предложение се основава до голяма степен на предложението на председателя Мишел от февруари, което отразява водените в продължение на две години обсъждания между държавите членки.

Отстъпките под формата на еднократни суми от вноските на база годишен брутен национален доход ще бъдат запазени за Дания, Германия, Нидерландия, Австрия и Швеция.

Чрез Next Generation EU фондът за възстановяване ще предостави на Съюза необходимите средства за справяне с предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19. Съгласно споразумението Комисията ще може да получи заеми на капиталовите пазари в размер до 750 милиарда евро. Тези средства могат да се използват за финансиране на заеми „бек-ту-бек“ и за разходи, разпределени по програмите на МФР. Сключените на капиталовите пазари заеми ще бъдат изплатени до 2058 г.

Сумите по линия на Next Generation EU ще бъдат разпределени за седем отделни програми.

Източник