Презентацията разглежда четирите основни търговски защитни инструмента, които ЕС използва в своята обща търговска политика. Обяснени са значението и сферата за приложение на защитната мярка от общ характер, защитната мярка за икономики без нормално функционираща пазарна система, антидъмпинговата и антисубсидийната защитна мярка. Посочени са причините за растящото значение на антидъмпинговата защитна мярка в условията на икономическа глобализация. Презентацията е полезна както за непосредствено практикуващите външнотърговски професии, така и за предприемачите, ангажирани с международни сделки.