В поместената по-долу презентация се съдържа ценна информация за основните национални и европейски правни норми, регулиращи упражнавянето на професиите: магистрати, адвокати, правни консултанти, нотариуси, съдебни изпълнители. Има и конкретни идеи за кариерна реализация.