Правната рамка на специалността „Очна оптика“ и „Оптометрия“ варира широко в отделните европейски държави. Оптометрията е сравнително нова специалност за България. European Council of Optometry and Optics е разработил Европейска диплома по оптометрия за да осигури еднакво висок стандарт на образование и практика в целия ЕС. Въведена е и система за акредитация на дипломите на отделните университети. Могат да се сравняват учебните програми спрямо стандартите на дипломата. Има значителна нужда от повишаване на информираността на студентите по медицинска оптика и оптометрия относно възможностите за студентска мобилност, както и възможностите за реализация в други държави членки на ЕС.