Поз заглавие “Български европеисти се събират във Велико Търново” на 30 октомври 2019 г. бе излъчено съобщение по радио Велико Търново. То бе публикувано и на сайта на радиото. В съобщението се казва, че поводът българските европеисти да се съберат в старопрестолната
столица е проектът “Европа в моята професия ” на Българската асоциация за европейски изследвания, реализиран с подкрепата
на Програма Еразъм на Европейския съюз. Повече подробности има в приложения файл по-долу..