Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”.

Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и възможностите, които се предоставят на студентите. Най-напред са представени професионалните направления, обхванати от проекта, в които съществуват т. н. регулирани професии – това са основно правното направление, архитектурата и градоустройството, медицинските специалности, а след тях и останалите професионални направления.

Можете да изтеглите изданието в ПДФ формат от посочената връзка.