ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ

Проект на Българската асоциация за европейски изследвания, финансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз, дейности Жан Моне

Проектът се реализира в периода септември 2017 – септември 2020 г. Неговата цел е да запознае студентите и младите преподаватели в българските университети с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Проектът обхваща следните професионални направления: преводачески услуги, външна търговия, право, селско стопанство, медицина, архитектура и урбанизъм, туризъм, инженерни професии, финанси, екология.

Информация по тези професионални направления може да намерите като активирате в менюто рубрика „Информация за твоята професия“.

Основни дейности:

1. ДЕБАТ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” – проведени бяха 10 работни срещи (семинара) с участието на студенти, докторанти и млади преподаватели от следните български университети: Софийски университет «Св. Климент Охридски», Университет за национално и световно стопанство, Нов български университет, Аграрен университет Пловдив, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Технически университет – София, Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Участниците в работните срещи се запознаваха с регулативната рамка и програмите за подпомагане на кариерното развитие на ЕС в разглежданите професионални направления. Чрез попълването на анкетна карта те изразиха мнението си по обсъжданите въпроси.

Информация за работните срещи може да получите като активирате в менюто съответната рубрика. Информация за университетите, където се проведоха семинарите, можете да получите ако активирате съответното лого в края на тази страница.

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПУБЛИКУВАНЕ НА КНИГА И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ПРОЕКТА. На 1-3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе научна конференция в рамките на проекта. На базата на докладите от конференцията и резултатите от проведената сред студентите анкета, бяха публикувани книга и няколко презентации.

Информация за научната конференция, книгата и презентациите, можете да намерите, като активирате съответните рубрики от менюто в началото на страницата.

3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” популяризира познанията за политиките, фондовете и програмите на ЕС в различни професионални сектори, както и резултатите от дебата и изследванията, посветени на тази тема.

Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта "Европа в моята професия". Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и възможностите, които се...

повече информация

Професионално направление “Архитектура и урбанизъм” – презентация “Практикуване на професиите архитект и урбанист в България и ЕС”

Практикуването на професиите „архитект“ и „урбанист“ в отделните държави в ЕС е силно зависимо от конкретния национален контекст – социално-икономически, институционален, образователен, културен. Основните предпоставки за различията са спецификите на националните...

повече информация