Лидерите от ЕС договориха пакет за възстановяване и бюджета за периода 2021—2027 г.

Лидерите от ЕС договориха пакет за възстановяване и бюджета за периода 2021—2027 г., които ще помогнат на ЕС да се справи с последиците от пандемията и ще подкрепят инвестициите в екологичния и цифровия преход. За да се постигне желаният резултат и той да бъде...

Съветът прие удължаване на няколко крайни срока, свързани с Европейската гражданска инициатива

Днес Съветът прие регламент за удължаване на няколко крайни срока, свързани с Европейската гражданска инициатива, заради пандемията от COVID-19. Временните мерки, които ще се прилагат до края на 2022 г., дават на организаторите на инициативи повече време за събиране...

Европейският парламент призова за Европейски здравен съюз

COVID-19 подчерта необходимостта да се даде на ЕС много по-голяма роля в областта на здравеопазването, заявяи ЕП в резолюция относно бъдещата стратегия на ЕС за общественото здраве. В резолюция приета в петък с 526 гласа „за“, 105 гласа „против“ и 50 „въздържал се“,...

Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Медийни публикации за проекта “Европа в моята професия”

Проектът в Аграрен университет Пловдив (28.08.2018) Вестник на УНСС за проекта (10.2018) Български европеисти се събират във Велко Търново (30.10.2019) Конференцията по проекта на сайта на УНСС (06.11.2019) Резултатите от анкетата в Югозападен университет (20.11.2019)...