Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Медийни публикации за проекта “Европа в моята професия”

Проектът в Аграрен университет Пловдив (28.08.2018) Вестник на УНСС за проекта (10.2018) Български европеисти се събират във Велко Търново (30.10.2019) Конференцията по проекта на сайта на УНСС (06.11.2019) Резултатите от анкетата в Югозападен университет (20.11.2019)...

Състоянието на здравеопазването в ЕС

Днес Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите...

Конференция по проект „Европа в моята професия“ във Велико Търново

На 2 и 3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе национална научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), реализирана с помощта на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Поводът българските европеисти да се съберат в...

ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

Европейската комисия публикува днес своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и...