Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Публикации за проекта в университетите

Във връзка с реализацията на проекта бяха поместени публикации във вестници и интернет странци на включените в проекта десет университета. С някои от тези университети Българската асоциация за европейски изследвания подписа договори за сътрудничество и това е отразено...

Работна среща по професионално направление “Екология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на проекта „Европа в моята професия” (EUMYPRO) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 17 април 2019 г. се проведе последият от десетте работни семинара с тема “ЕС и професията еколог”. Съорганизатори бяха Философско-исторически факултет...

Работна среща по професионално направление “Финанси” във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София

На 27 март 2019 г. във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София, се проведе семинар на тема „Регулирането на финансовия сектор в Европейския съюз и неговото значение за бъдещото реализиране на студентите от направление икономика“. Семинарът се ръководеше от...

Работна среща по професионално направление “Инженерни професии” в Техническия университет – София

Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо...