Нова важна крачка към изграждането на европейско пространство за образование

Европейската комисия обяви първите 17 висшите учебни заведения от цяла Европа, които ще бъдат част от първите мрежи от европейски университети. Европейските университети са транснационални сдружения на висши учебни заведения от целия ЕС, които споделят дългосрочна...

Професията „еколог“ е с много измерения, се разбра от семинара в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на проекта „Европа в моята професия” (EUMYPRO) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 17 април 2019 г. се проведе последият от десетте работни семинара с тема “ЕС и професията еколог”. Съорганизатори бяха Философско-исторически факултет...

Резултати от изборите за Европейски парламент

Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки. Повече по темата тук:...

Проектът обхвана и финансовия сектор

На 27 март 2019 г. във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София, се проведе семинар на тема „Регулирането на финансовия сектор в Европейския съюз и неговото значение за бъдещото реализиране на студентите от направление икономика“. Семинарът се ръководеше от...

Осма работна среща – в Техническия университет в София

Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо инженерство“ и...