Работна среща по професионално направление “Туризъм” във Великотърновския университет

Семинар „Европа в моята професия“ се проведе на 29.11.2018 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в зала 426. В семинара взеха участие студенти от Историческия факултет, от специалности „Културен туризъм“, „География“ и „История и География“....

Работна среща по професионално направление “Архитектура и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геозезия

На 5 ноември 2018 г. в зала 230 на УАСГ се проведе поредният семинар в рамките на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“. Основна тема на семинара бяха регулираните професии АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ. УАСГ е университетът с най-висок ранг в България, обучаващ студенти в...

Работна среща по професионално направление “Медицина” в Медицински университет – Варна

На 29 октомври в Трета аудитория на сградата на Ректората на Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“. Акцентът в събитието бе очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно...

Работна среща по професионално направление “Селско стопанство” в Аграрен университет Пловдив

На 14 септември 2018г. се проведе поредната работна среща по проект „Европа в моята професия”. Домакин на събитието беше Аграрен университет Пловдив и предмет на дискусията бяха възможностите, създавани от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното...

Работна среща по професионално направление “Право” в Нов български университет

На 6 юни 2018г. в Нов български университет се проведе работен семинар по проекта „Европа в моята професия“, осъществяван по програма „Еразъм плюс“ – подпрограма „Жан Моне“ от Българската асоциация за европейски изследвания. Семинарът беше посветен на правните...