Състоянието на здравеопазването в ЕС

Днес Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите...

Конференция по проект „Европа в моята професия“ във Велико Търново

На 2 и 3 ноември 2019 г. във Велико Търново се проведе национална научна конференция на Българската асоциация за европейски изследвания (БАЕИ), реализирана с помощта на програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. Поводът българските европеисти да се съберат в...

ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

Европейската комисия публикува днес своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и...

Комисията съдейства за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на...

Нова важна крачка към изграждането на европейско пространство за образование

Европейската комисия обяви първите 17 висшите учебни заведения от цяла Европа, които ще бъдат част от първите мрежи от европейски университети. Европейските университети са транснационални сдружения на висши учебни заведения от целия ЕС, които споделят дългосрочна...