Лидерите от ЕС договориха пакет за възстановяване и бюджета за периода 2021—2027 г.

Лидерите от ЕС договориха пакет за възстановяване и бюджета за периода 2021—2027 г., които ще помогнат на ЕС да се справи с последиците от пандемията и ще подкрепят инвестициите в екологичния и цифровия преход. За да се постигне желаният резултат и той да бъде...

Съветът прие удължаване на няколко крайни срока, свързани с Европейската гражданска инициатива

Днес Съветът прие регламент за удължаване на няколко крайни срока, свързани с Европейската гражданска инициатива, заради пандемията от COVID-19. Временните мерки, които ще се прилагат до края на 2022 г., дават на организаторите на инициативи повече време за събиране...

Европейският парламент призова за Европейски здравен съюз

COVID-19 подчерта необходимостта да се даде на ЕС много по-голяма роля в областта на здравеопазването, заявяи ЕП в резолюция относно бъдещата стратегия на ЕС за общественото здраве. В резолюция приета в петък с 526 гласа „за“, 105 гласа „против“ и 50 „въздържал се“,...

Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Състоянието на здравеопазването в ЕС

Днес Европейската комисия публикува доклади, в които се представят профилите на здравните системи в 30 държави. Здравните профили на държавите се съпровождат от придружаващ доклад, в който се отбелязват някои от най-значимите тенденции в трансформацията на системите...

ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 милиарда евро в младежи от Европа, които ще се обучават в чужбина

Европейската комисия публикува днес своята покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и...