Комисията съдейства за развитието на 13 български научноизследователски и иновационни центъра

Експерти на Комисията от Съвместния изследователски център ще предоставят съдействие и насоки на 13 български научноизследователски и иновационни центъра, за да им помогнат да представят новаторските си идеи на пазара, да улеснят предаването и разпространението на...

Нова важна крачка към изграждането на европейско пространство за образование

Европейската комисия обяви първите 17 висшите учебни заведения от цяла Европа, които ще бъдат част от първите мрежи от европейски университети. Европейските университети са транснационални сдружения на висши учебни заведения от целия ЕС, които споделят дългосрочна...

Резултати от изборите за Европейски парламент

Съставът на Европейския парламент въз основа на наличните предварителни или окончателни национални резултати, публикувани след завършване на гласуването във всички държави членки. Повече по темата тук:...

Среща на върха ЕС—Западни Балкани в София

Срещата на върха ЕС—Западни Балкани се проведе в София, България, на 17 май 2018 г. В нея участваха: държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, лидерите на 6-те партньори от Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна...

Декларация от София от срещата на върха ЕС—Западни Балкани, 17 май 2018 г.

Срещата на върха ЕС—Западни Балкани се проведе в София, България, на 17 май 2018 г. Ръководителите от ЕС постигнаха съгласие относно декларацията от София, към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани. Декларацията можете да прочетете тук: Пълен текст на...