Излезе от печат монографията “Европа в моята професия”

Излезе от печат монографията по проекта “Европа в моята професия”. Изданието е резултат от осъществяването на основните цели на проекта. Анализите в публикациите на авторите обобщават европейското измерение в отделните професии, регулирането и...

Медийни публикации за проекта “Европа в моята професия”

Проектът в Аграрен университет Пловдив (28.08.2018) Вестник на УНСС за проекта (10.2018) Български европеисти се събират във Велко Търново (30.10.2019) Конференцията по проекта на сайта на УНСС (06.11.2019) Резултатите от анкетата в Югозападен университет (20.11.2019)...