Публикация за проекта в TEPSA Briefs

В декемврийския брой за 2019 година на изданието на Trans European Policy Studies Association – TEPSA Briefs е поместена статия от гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева със заглавие: “ЕС в моята професия: как знанието за политиките на ЕС помага младите...

Радио Велико Търново за научната конференция по проекта

Поз заглавие “Български европеисти се събират във Велико Търново” на 30 октомври 2019 г. бе излъчено съобщение по радио Велико Търново. То бе публикувано и на сайта на радиото. В съобщението се казва, че поводът българските европеисти да се съберат в...

Публикации за проекта в университетите

Във връзка с реализацията на проекта бяха поместени публикации във вестници и интернет странци на включените в проекта десет университета. С някои от тези университети Българската асоциация за европейски изследвания подписа договори за сътрудничество и това е отразено...