Седми семинар по проекта – във Великотърновския университет

Семинар „Европа в моята професия“ се проведе на 29.11.2018 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в зала 426. В семинара взеха участие студенти от Историческия факултет, от специалности „Културен туризъм“, „География“ и „История и География“....

Шеста работна среща по проекта – в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София

На 5 ноември 2018 г. в зала 230 на УАСГ се проведе поредният семинар в рамките на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“. Основна тема на семинара бяха регулираните професии АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ. УАСГ е университетът с най-висок ранг в България, обучаващ студенти в...

Пета работна среща по проекта в Медицински университет – Варна

На 29 октомври в Трета аудитория на сградата на Ректората на Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“. Акцентът в събитието бе очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно...

Партньорски договор с Медицински университет – Варна

Българската асоциация за европейски изследвания е в партньорски отношения с още един от водещите университети у нас – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Този пети по ред договор за сътрудничество на БАЕИ с наши университети стана...

Подписан е Рамков договор за сътрудничество на БАЕИ с УАСГ

На 2 октомври 2018 г. бе подписан Рамков договор за сътрудничество между Българската асоциация за европейски изследвания и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Това е четвъртият подобен договор след договорите за сътрудничество, подписани вече с УНСС,...

Четвърта работна среща по проекта – в Аграрния университет в Пловдив

На 14 септември 2018г. се проведе поредната работна среща по проект „Европа в моята професия”. Домакин на събитието беше Аграрен университет Пловдив и предмет на дискусията бяха възможностите, създавани от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното...