Работна среща по професионално направление “Екология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на проекта „Европа в моята професия” (EUMYPRO) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 17 април 2019 г. се проведе последият от десетте работни семинара с тема “ЕС и професията еколог”. Съорганизатори бяха Философско-исторически факултет...

Работна среща по професионално направление “Финанси” във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София

На 27 март 2019 г. във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София, се проведе семинар на тема „Регулирането на финансовия сектор в Европейския съюз и неговото значение за бъдещото реализиране на студентите от направление икономика“. Семинарът се ръководеше от...

Работна среща по професионално направление “Инженерни професии” в Техническия университет – София

Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо...

Работна среща по професионално направление “Туризъм” във Великотърновския университет

Семинар „Европа в моята професия“ се проведе на 29.11.2018 г. във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в зала 426. В семинара взеха участие студенти от Историческия факултет, от специалности „Културен туризъм“, „География“ и „История и География“....

Работна среща по професионално направление “Архитектура и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геозезия

На 5 ноември 2018 г. в зала 230 на УАСГ се проведе поредният семинар в рамките на проекта „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“. Основна тема на семинара бяха регулираните професии АРХИТЕКТУРА и УРБАНИЗЪМ. УАСГ е университетът с най-висок ранг в България, обучаващ студенти в...

Работна среща по професионално направление “Медицина” в Медицински университет – Варна

На 29 октомври в Трета аудитория на сградата на Ректората на Медицински университет – Варна се проведе петият семинар в рамките на проекта „Европа в моята професия“. Акцентът в събитието бе очното здраве, тъй като Медицински университет – Варна е единственото учебно...