ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ

 

Проект на Българската асоциация за европейски изследвания

 

Проектът има за цел да запознае студентите и младите преподаватели във висшите учебни заведения с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Основни дейности:

1. ДЕБАТ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” – серия от 10 семинара с участието на студенти, докторанти и млади преподаватели от 10 водещи български университета. Участниците се запознават с постиженията на ЕС в различни сектори: промишленост, селско стопанство, околна среда, архитектура и строителство, финанси, търговия, управление, медицина, изкуство и др. Чрез попълването на анкетна карта участниците в семинарите изразят мнението си по обсъжданите теми.

2. КОНФЕРЕНЦИЯ И НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ: КАК ЕС ПРОМЕНЯ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ”. Те са посветени на въздействието на Европейския съюз върху професионалната ориентация и кариерното развитие на младите хора в България. Изследователите ще използват събраните емпирични данни от проведената анкета и от семинарите и ще подготвят доклади за научната конференция. Тези доклади ще бъдат публикувани като научен сборник.

3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” популяризира познанията за политиките, фондовете и програмите на ЕС в различни професионални сектори, както и резултатите от дебата и изследванията, посветени на тази тема.

Професията „еколог“ е с много измерения, се разбра от семинара в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

В рамките на проекта „Европа в моята професия” (EUMYPRO) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” на 17 април 2019 г. се проведе последият от десетте работни семинара с тема "ЕС и професията еколог". Съорганизатори бяха Философско-исторически факултет (ФИФ),...

read more

Проектът обхвана и финансовия сектор

На 27 март 2019 г. във Висше училище по мениджмънт Варна, филиал София, се проведе семинар на тема „Регулирането на финансовия сектор в Европейския съюз и неговото значение за бъдещото реализиране на студентите от направление икономика“. Семинарът се ръководеше от...

read more