ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ

 

Проект на Българската асоциация за европейски изследвания

 

Проектът има за цел да запознае студентите и младите преподаватели във висшите учебни заведения с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие.

Основни дейности:

1. ДЕБАТ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” – серия от 10 семинара с участието на студенти, докторанти и млади преподаватели от 10 водещи български университета. Участниците се запознават с постиженията на ЕС в различни сектори: промишленост, селско стопанство, околна среда, архитектура и строителство, финанси, търговия, управление, медицина, изкуство и др. Чрез попълването на анкетна карта участниците в семинарите изразят мнението си по обсъжданите теми.

2. КОНФЕРЕНЦИЯ И НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕМА: “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ: КАК ЕС ПРОМЕНЯ КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ”. Те са посветени на въздействието на Европейския съюз върху професионалната ориентация и кариерното развитие на младите хора в България. Изследователите ще използват събраните емпирични данни от проведената анкета и от семинарите и ще подготвят доклади за научната конференция. Тези доклади ще бъдат публикувани като научен сборник.

3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА “ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ” популяризира познанията за политиките, фондовете и програмите на ЕС в различни професионални сектори, както и резултатите от дебата и изследванията, посветени на тази тема.

Осма работна среща – в Техническия университет в София

Семинар „Европа в моята професия“, организиран  от гл. ас. д-р Димчо Димов и гл. ас. д-р Сия Велева бе проведен в Технически университет – София на 27.03.2019 г. в зала 3503. В семинара взеха активно участие студенти от професионално направление „Общо инженерство“ и...

read more