Презентацията разглежда четирите основни търговски защитни инструмента, които ЕС използва в своята обща търговска политика. Обяснени са значението и сферата за приложение на защитната мярка от общ характер, защитната мярка за икономики без нормално функционираща...

повече информация