Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

Начало Forums Форум Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47039 Reply

iva

Какъв размер трябва да е земеделското стопанство, за да се кандидатства по мярка Млад фермер?