Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

Начало Forums Форум Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47042 Reply

stefi

Кандидат преминал 150 часа обучение в областта на селското стопанство, ще получи ли 10 точки Методиката за оценка на проектните предложения?