Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47042
stefi

Кандидат преминал 150 часа обучение в областта на селското стопанство, ще получи ли 10 точки Методиката за оценка на проектните предложения?