Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47044
yordan

Ако съм заложила в бизнес плана, че ще увелича стопанството си с 5000 евро СПО, а го увелича с 6000 евро СПО, ще имам ли санкции?