Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47045
veneta

бих искала да попитам освен в системата ИСУН 2020, има ли възможност да свалим документите по процедурата тъй като качения файл: “Документи за информация към условия за кандидатстване. rar ” е в неразпознаваем формат/ повреден.