Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

Начало Forums Форум Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47046 Reply

liza

Лице завършило Национална професионална гимназия по Горско стопанство – със специалност ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО – “Професионална подготовка завършена с придобиване на средно образование, трета степен на професионална квалификация по професията техниклесовъд, ще получи ли при ТФО – 10 точки.