Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

Начало Forums Форум Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Reply To: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47047 Reply

hristina

Ако кандидатът е ЕТ и за да кандидатства се регистрира като земеделски производител, би ли трябвало да кандидатства с ЕТ?