Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив Отговори на: Въпроси и отговори от Работната среща в Аграрния университет – Пловдив

#47047
hristina

Ако кандидатът е ЕТ и за да кандидатства се регистрира като земеделски производител, би ли трябвало да кандидатства с ЕТ?