Отговори на: Митата в ЕС

#47068
проф. Димитър Хаджиниколов

Здравейте,
Митата в ЕС се определят от Съвета на ЕС по предложение на Европейската комисия и те са едни и същи при вноса на стоки в която и да е държава-членка. Ако се прецени, че някоя суровина е много важна за икономиката може да се приеме временно намаление на митото или даже нулево мито, но това става с решение на Съвета на ЕС, а не на отделна държава-членка. Митническата политика на ЕС е наднационална и е част от Митническия съюз. Така са се договорили държавите-членки за да могат да създадат единна митническа територия.