Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач" Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

#47077
Гл. ас. д-р Гергана Радойкова

Здравейте,
Работата като писмен преводач изисква владеене на поне три от официалните езици на ЕС. Това може да бъде майчиният език плюс още два от официалните Задължително изискване е бакалавърска степен без значение от специалността, т.е. тя може да бъде лингвистика или филология, но може да бъде и инженерна, икономическа и т.н. Често различният от филоложки профил дори е полезен за преводача, понеже работата му е свързана с превод на документи по широк кръг от теми.