Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач" Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

#47079
Гл. ас. д-р Гергана Радойкова

Здравейте,
Юрист-лингвистите в европейските институции се грижат за това законодателството на ЕС да има едно и също значение на езиците на всички страни от Съюза. За тази длъжност се търсят юристи, които притежават отлични езикови умения и опит със съставянето, превода, проверката или редактирането на правни текстове. Юрист-лингвистите трябва да могат точно да определят това, което законодателството на ЕС има за цел да изрази и да умеят да го предадат максимално точно на своя собствен език. Необходимо е владеенето на 3 езика – един майчин и два чужди езика и висше юридическо образование. При процедурата за подбор на юристи лингвисти се оценяват правните познания, владеенето на езиците и преводаческите умения.