Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

За проекта | About the project Форуми Форум „Моята професия“ Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач" Отговори на: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

#47080
Мая Н.

Каква работа извършват стажант-преводачите в европейските институции и достатъчна ли е стипендията?