Reply To: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

Начало Forums Форум Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач" Reply To: Въпроси и отговори, свързани с професията "преводач"

#47085 Reply

Проф. Ингрид Шикова

Английският език доминира между трите работни езика на ЕС (английски, френски и немски), отчасти в резултат на разширяването на Съюза. Повечето от страните, които се присъединиха към ЕС след 1995г. използват най-много английския език. Излизането на Обединеното кралство от ЕС не предопределя премахването на английския като един от официалните 24 езика на Съюза. Английският език е официален в две държави, членуващи в ЕС – Малта и Ирландия.

Поздрави,

Проф. И. Шикова