Отговори на: TARIC

#47098
Проф. Димитър Хаджиниколов

TARIC е информационна база данни, която е създадена за да облекчи износа и вноса в ЕС. Тя включва както митата, така и всички останали разпоредби, регулиращи международните търговски операции на съюза. Всяка страна-членка поддържа свой национален вариант, който съвсем слабо се отклонява от общия вариант на системата. Отклоненията са само в рамките на допустимите национални компетенции.
За да се извърши консултирането е необходимо да се знае тарифната позиция по Комбинираната номенклатура (8 знака) и държавата на произход на стоката (съответно направление на стоката за мерките по регулиране на експорта).
Повече информация може да намерите на сайта:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=bg