Reply To: Указания земеделски проекти

Начало Forums Форум Указания земеделски проекти Reply To: Указания земеделски проекти

#47109 Reply

доц. Теодор Радев

Национална служба за съвети в земеделието предоставя безвъзмездни консултантски услуги на регистрирани земеделски стопани, които ще кандидатстват по подмярка 6.1″Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г