Отговори на: Финансова помощ млад фермер

#47111
доц. Теодор Радев

Няма записано условие, че кандидатът трябва да заявява цялата сума от безвъзмездната финансова помощ в проектната документация.