Reply To: Финансова помощ млад фермер

Начало Forums Форум Финансова помощ млад фермер Reply To: Финансова помощ млад фермер

#47111 Reply

доц. Теодор Радев

Няма записано условие, че кандидатът трябва да заявява цялата сума от безвъзмездната финансова помощ в проектната документация.