Reply To: Еразъм докторанти

Начало Forums Форум Еразъм докторанти Reply To: Еразъм докторанти

#47120 Reply

Димчо Димов

Да. Аз самият съм специализирал за 3 месеца като докторант в чужбина. Университетът трябва да има подписано споразумение и обменът може да бъде използван като специализация за писане на дисертационен труд. Подходящо е за провеждане на литературното проучване.